„Memoriál Dušana Růžičky v odzemku“

Velkou, často však tajnou touhou převážné většiny chlapců národopisných souborů, zvláště pak z Valašska, bylo vždy zvládnout a zatančit nejtěžší sólový mužský tanec – valašský odzemek. Tento čistě chlapský tanec, plný mužské krásy a vášně se vyznačuje nesmírnou pohybovou náročností a bývá-li dobře zatančen, zanechává v divákovi často až úchvatný dojem.

Soubor valašských písní a tanců VSACAN měl to štěstí, že téměř od zrodu taneční skupiny byli někteří chlapci vynikajícími odzemkáři.

Když v roce 1948 vstoupil do VSACANu Dušan Růžička, stal se během roku díky svému vrozenému pohybovému a hereckému nadání skvělím odzemkářem s nenapodobitelným výrazem, úžasnou pružností a pohybovým rozsahem. Tanec tvrdých, ale mrštných valašských chlapců v jeho podání vynikal neobyčejnou přirozeností a lehkostí i při nejtěžších tanečních figurách a skocích. Jeho sólo vystoupení tvořilo vždy jeden z vrcholů programu. Nikdy však nezpychl, jeho skromnost a obětavost byla příslovečná.

Byl přijat do Státního souboru písní a tanců, ale lákavou nabídku odmítl, protože se nemohl obejít bez rodného Valašska a mateřského souboru, jemuž zůstal věren do konce života. Přesto však do Prahy dojížděl, aby učil mladé adepty Státního souboru odzemku. Stejnou péči věnoval i jiným národopisným souborům. V posledních letech jeho života zanechala jeho práce trvalou brázdu v souboru valašských písní a tanců RUSAVA z Bystřice pod Hostýnem.

Když 29. 5. 1975 Dušan ve svých 47. letech neočekávaně zemřel, ztratil nejen VSACAN, ale celé Valašsko skvělého interpreta i učitele odzemku.

Jako dík a vděčnost za práci Dušana Růžičky v souboru RUSAVA pořádal tento soubor v rámci svých valašských bálů Memoriál DR v odzemku.

Od roku 1987 přebírá pořadatelskou štafetu mateřský soubor VSACAN, který této soutěži za pomoci Vsetínského kulturního střediska dává odbornější ráz. V roce 1989 je soutěž v odzemku začleněna jako samostatná část do programu Rožnovských slavností ve Valašském muzeu v přírodě a od roku 1991 již pod oficiálním názvem „Memoriál Dušana Růžičky v odzemku“. Tímto se soutěž pravidelně střídá ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm.

Fotog­rafie figur odzemku v podání Dušana Růžičky: